Rodinnou tradici řeznictví Zeman započal v roce 1897 Alois Schneider.

Historie řeznictví Zeman lze datovat už od roku 1897, kdy započíná rodinnou tradici řeznického řemesla tehdy ještě ani ne dvacetiletý Alois Schneider. Na něho navazují další generace. V roce 1948 je bohužel z důvodu znárodňování soukromé podnikání zastaveno. Rodina ale naštěstí řeznický cech neopouští a proto v roce 1991 mohou na tuto tradici navázat bratři Robert a Josef Schneiderovi, kteří otevírají svou první prodejnu a výrobnu uzenin v Plzni. Postupně se rozrůstají prodejny a odbyt, je postaven nový stejnojmenný závod na výrobu uzenin a firma se rozděluje na dvě části, výrobní část a maloobchod, který tvoří specializovaná síť prodejen masa, uzenin a lahůdek s obchodním názvem Zeman.

 

výuční list Alois Schneider

Na začátku roku 2004 přebírá obě společnosti mladší z bratrů Robert, razantně rozšiřuje výrobní kapacity a již za pět let je největším výrobcem uzenin v Čechách. V roce 2012 výrobní závod v Plzni prodává investiční skupině Penta. Řeznictví Zeman zůstává nadále ve skupině firem Roberta Schneidera, dalším partnerem skupiny se stává Eduard Koranda, který zodpovídá za maloobchod a výrobní provozy. Hlavním artiklem je prodej čerstvého českého masa a uzenin podle tradičních (národních) receptur. Současně je síť se svými více jak 115 prodejnami jednou z největších v České republice, obrat v roce 2015 dosáhl dvou miliard korun a společnost aktuálně zaměstnává cca. 1.700 lidí. V roce 2013 byl otevřen nový výrobní závod, disponujeme vlastní logistikou a dopravou. V roce 2015 společnost získává další provoz, výrobní areál bývalé příbramské masny. Roku 2018 dochází k odstěpení společnosti na dvě části. Na specializovanou maloochodní síť prodejen ZEMAN maso-uzeniny, a.s. a výrobní část Uzeniny Příbram, a.s..  Naším cílem je dále rozšiřovat prodejní síť a nabízet našim zákazníkům kvalitní (české, regionální) produkty a podporovat, tak české výrobky a tím i české zemědělství.